Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit và ancol một lần ancol tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). CTCT của este là:

A.

CH3-COO-CH3.

B.

CH3OOC-COOCH3.

C.

CH3COO-COOCH3.

D.

CH3OOC-CH2-COOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3OOC-COOCH3.

Do este tạo bởi axit 2 lần axit và ancol một lần ancol nên CTPT có dạng R(COOR')2.

R(COOR')2 + 2NaOH R(COONa)2 + 2R'OH

   0,1→            0,2            0,1               0,2

MR'OH =  = 32 (gam)  Ancol là CH3OH.

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

meste + mNaOH = mmuối + mancol

 mmuối − meste = 0,2.40 − 64 = 1,6 (gam)

Mà mmuối  − meste = meste  meste =  = 118 gam  Meste = 118 gam.

R + (44 + 15).2 = 118  R = 0.

Vậy CTCT của este là CH3OOC-COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...