Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 50 (ml) dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,835 gam muối. Khối lượng mol của X là:

A.

147.

B.

148.

C.

183,5.

D.

150.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

147.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...