Cho 0,01 (mol) amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 (ml) dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 (gam) muối. Phân tử khối của X là:

A.

89 đvC.

B.

103 đvC.

C.

147 đvC.

D.

157 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

147 đvC.

nHCl = 0,05.0,2 = 0,01 (mol).

mX = 1,835 − 0,01.36,5 = 1,47 (g)

MX = = 147 đvC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...