Cho img1 .

Khi đó img2bằng:  

A.

1.

B.

 img1.

C.

3.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  img2  .

Khi đó img3.

 

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...