Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập bằng cách nào?

A.

Do dân bầu ra

B.

Ban chấp hành nông hội xã quản lý chính quyền dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng

C.

Chi bộ Đảng ở địa phương đứng ra nắm lấy chính quyền

D.

Công nhân đứng ra nắm lấy chính quyền

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...