Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập bằng cách nào?

A.

Do dân bầu ra

B.

Ban chấp hành nông hội xã quản lý chính quyền dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng

C.

Chi bộ Đảng ở địa phương đứng ra nắm lấy chính quyền

D.

Công nhân đứng ra nắm lấy chính quyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ban chấp hành nông hội xã quản lý chính quyền dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...