Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày

A.

14-4-1975

B.

16-4-1975

C.

17-4-1975

D.

18-4-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

14-4-1975

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...