Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày

A.

14-4-1975

B.

16-4-1975

C.

17-4-1975

D.

18-4-1975

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...