Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày

A.

14-4-1975

B.

16-4-1975

C.

17-4-1975

D.

18-4-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

14-4-1975

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...