Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống 

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C.

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê máy chém khắp miền Nam 

D.

Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê máy chém khắp miền Nam 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...