Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống 

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C.

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê máy chém khắp miền Nam 

D.

Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê máy chém khắp miền Nam 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...