Chính sách đối ngoại mới của Nhật Bản thể hiện trong học thuyết của ai?

A.

Của Phucưđa và Kaiphu.

B.

Của Kaiphu

C.

Của Miyadaoa.

D.

Của Hasimôtô.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...