Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

A.

Hòa bình, trung lập

B.

Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

C.

Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

D.

Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...