Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

A.

Hòa bình, trung lập

B.

Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

C.

Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

D.

Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...