Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến 2000 có nội dung gì?

A. Phát triển quan hệ với các nước châu Á.
B. Ngả về phương Tây
C. Trung lập.
D. Ngả về phương Tây, phát triển quan hệ với các nước châu Á.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...