Chính sách đổi mới của nhà nước đã và đang tác động tích cực tới sự phát triển ngành thủy sản, đó là

A.

Nghề cá được nhân dân chú trọng.

B.

Khai thác đi đôi bảo vệ nguồn lợi.

C.

Sản lượng đánh bắt tăng nhanh và lớn hơn sản lượng nuôi trồng.

D.

Nghề cá được nhân dân chú trọng, khai thác đi đôi bảo vệ nguồn lợi. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nghề cá được nhân dân chú trọng và khai thác đi đôi bảo vệ nguồn lợi hoặc giữ vững chủ quyền biển, hải đảo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...