Chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta bước đầu đã có tác dụng chuyển dịch lao động từ :

A.

Khu vực kinh tế Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

B.

Khu vực kinh tế tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể

C.

Khu vực kinh tế tập thể, tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước

D.

Kinh tế Nhà nước sang khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khu vực kinh tế Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...