Chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta bước đầu đã có tác dụng chuyển dịch lao động từ :

A.

Khu vực kinh tế Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

B.

Khu vực kinh tế tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể

C.

Khu vực kinh tế tập thể, tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước

D.

Kinh tế Nhà nước sang khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khu vực kinh tế Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...