Chính sách cai trị chủ yếu của thực dân Anh ở Ẩn Độ vào thế kỉ XIX là

A. chia để trị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo
B. loại bỏ các thế lực chống đối
C. dung dưỡng giai cấp tư sản Ẩn Độ
D. câu kết với các chúa phong kiến Ẩn Độ
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...