Chính quyền thực dân độc quyền bán loại hàng hóa nào?

A.

Máy móc.

B.

Thuốc phiện, rượu, muối,

C.

Thuốc phiện, rượu.

D.

Hàng công nghiệp tiêu dùng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thuốc phiện, rượu, muối,

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...