Chính quyền thực dân độc quyền bán loại hàng hóa nào?

A.

Máy móc.

B.

Thuốc phiện, rượu, muối,

C.

Thuốc phiện, rượu.

D.

Hàng công nghiệp tiêu dùng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...