Chính quyền thực dân độc quyền bán loại hàng hóa nào?

A.

Máy móc.

B.

Thuốc phiện, rượu, muối,

C.

Thuốc phiện, rượu.

D.

Hàng công nghiệp tiêu dùng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thuốc phiện, rượu, muối,

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...