Chính quyền mới ở Đông Dương từ tháng 6-1940 vơ vét sức người, sức của để làm gì?

A.

Dốc vào chiến tranh

B.

Đáp ứng yêu cầu của Nhật

C.

Đưa về nước Pháp.

D.

Chuẩn bị đối phó với Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dốc vào chiến tranh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...