Chính phủ qui định mọi người dân từ 18 tuổi đên bao nhiêu tuổi được tuyển chọn tham gia các lực lượng chiến đấu?

A.

Đến 45 tuổi.

B.

Đến 50 tuổi

C.

Đến 40 tuổi.

D.

Đến 35 tuổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đến 45 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...