Chính phủ qui định mọi người dân từ 18 tuổi đên bao nhiêu tuổi được tuyển chọn tham gia các lực lượng chiến đấu?

A.

Đến 45 tuổi.

B.

Đến 50 tuổi

C.

Đến 40 tuổi.

D.

Đến 35 tuổi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...