Chính phủ Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi nào

A.

Ngày 30 - 1 - 1950.

B.

Ngày 14 - 1 - 1950.

C.

Ngày 18 - 1 - 1950.

D.

Ngày 8 - 5 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 30 - 1 - 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...