Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi nào?

A.

Ngày 30 - 1 - 1950.

B.

Ngày 14 - 1 - 1950.

C.

Ngày 7 - 2 - 1950.

D.

Ngày 18 - 1 - 1950.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...