Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời ngày

A.

6-6-1969

B.

9-9-1969

C.

6-9-1969

D.

9-6-1969

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6-6-1969

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...