Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời ngày

A.

6-6-1969

B.

9-9-1969

C.

6-9-1969

D.

9-6-1969

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6-6-1969

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...