Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều có nghĩa là:

A.

Tìm cách thay đổi cường độ dòng điện xoay chiều.

B.

Tìm cách thay đổi điện thế dòng điên xoay chiều.

C.

Làm cho dòng điện xoay chiều chỉ chạy theo một chiều nhất định.

D.

Tìm cách thay đổi cường độ dòng điện xoay chiều và làm cho dòng điện xoay chiều chỉ chạy theo một chiều nhất định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Làm cho dòng điện xoay chiều chỉ chạy theo một chiều nhất định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...