“Chín năm làm môt Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng”

Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?

A.

Chế Lan Viên

B.

Huy Cận 

C.

Tố Hữu

D.

Tế Hanh 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...