Chim và thú thường thay lông khi mùa đông tới bằng một lớp lông tơ dày; sóc tích trữ thức ăn để qua đông... Trên đây là hai hiện tượng phản ánh:

A.

sự phản ứng của sinh vật trước thay đổi đột ngột của môi trường.

B.

sự ảnh hưởng của qui luật mùa đối với đời sống sinh vật.

C.

đặc điểm đặc trưng của động vật trong môi trường sống.

D.

sự thích nghi của sinh vật với sự thay đổi của môi trường sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

sự thích nghi của sinh vật với sự thay đổi của môi trường sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...