Chim và thú được phát sinh ở kỉ và đại nào?

A.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

C.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...