Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì:

A.

Chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B.

So với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C.

Tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D.

So với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

So với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...