Chiếu vào mặt một tấm kim loại bức xạ có bước sóng λ, thì có quang electron bắn ra. Nếu giảm bước sóng chiếu tới kim loại đi 1,5 lần thì động năng cực đại ban đầu của các quang electron tăng lên 2 lần. Công thoát của electron ra khỏi kim loại có trị số là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Lập hệ  = A + W0max; = A + 2W0max.

Từ đó: A = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...