Chiếu vào mặt một tấm kim loại bức xạ có bước sóng λ, thì có quang electron bắn ra. Nếu giảm bước sóng chiếu tới kim loại đi 1,5 lần thì động năng cực đại ban đầu của các quang electron tăng lên 2 lần. Công thoát của electron ra khỏi kim loại có trị số là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Lập hệ  = A + W0max; = A + 2W0max.

Từ đó: A = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...