Chiếu vào Asen kim loại bức xạ điện từ có bước sóng 0,2(μm) với công suất bức xạ bằng 2,5 (mW). Số photon đến bề mặt catot trong thời gian 1 (s) bằng:

A.

2,5.1014.

B.

2,5.1015.

C.

2,5.1016.

D.

2,5.1017.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,5.1015.

Áp dụng công thức tính số photon bứt ra khỏi catot trong một giây, ta có:

nf = = 2,5.1015.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...