Chiều tăng lực ba zơ của các chất đó được sắp xếp theo thứ tự là:

 

A.

II < I < III < IV.

B.

I < II < III < IV.

C.

III < II < IV < I.

D.

IV < III < II < I.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...