Chiều tăng lực ba zơ của các chất đó được sắp xếp theo thứ tự là:

 

A.

II < I < III < IV.

B.

I < II < III < IV.

C.

III < II < IV < I.

D.

IV < III < II < I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I < II < III < IV.

Trật tự sắp xếp là: I < II < III < IV.

I và II là amin thơm nên tính bazơ yếu hơn III và IV.

IV là amin bậc 2 có tính bazơ mạnh hơn III là amin bậc 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...