Chiều tăng lực ba zơ của các chất đó được sắp xếp theo thứ tự là:

 

A.

II < I < III < IV.

B.

I < II < III < IV.

C.

III < II < IV < I.

D.

IV < III < II < I.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...