Chiều tăng lực ba zơ của các chất đó được sắp xếp theo thứ tự là:

 

A.

II < I < III < IV.

B.

I < II < III < IV.

C.

III < II < IV < I.

D.

IV < III < II < I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I < II < III < IV.

Trật tự sắp xếp là: I < II < III < IV.

I và II là amin thơm nên tính bazơ yếu hơn III và IV.

IV là amin bậc 2 có tính bazơ mạnh hơn III là amin bậc 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...