Chiếu sáng các khe Young bằng nguồn sáng có bước sóng λ = 0,60 μm ta thu được trên màn ảnh một hệ vân mà khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 2,5 mm. Nếu thay thế nguồn sáng đơn sắc khác thì thấy hệ vân có khoảng cách giữa 10 vân tối kề nhau kể từ vân trung tâm bằng 3,6 mm. Bước sóng và màu của nguồn sáng thứ hai

A.

λ = 0,48 μm, ánh sáng màu lam.

B.

λ = 0,48 μm, ánh sáng màu da cam.

C.

λ = 0,52 μm, ánh sáng màu lục.

D.

λ = 0,75 μm, ánh sáng màu đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ = 0,48 μm, ánh sáng màu lam.

Giữa 6 vân sáng có 5 khoảng vân, vậy bề rộng của mỗi khoảng vân trong thí nghiệm lần đầu là: i = = 0,50 (mm).

Giữa 10 vân tối có 9 khoảng vân, vậy bề rộng của mỗi khoảng vân trong thí nghiệm lần sau là:

i =  .

Đây là bước sóng của ánh sáng màu lam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...