Chiếu một tia sáng từ nước, có chiết suất n = 4/3, tới mặt phân cách với không khí với góc tới i = 60. Khi đó

A. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 4,50
B. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 60
C. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 80
D. không có tia khúc xạ truyền trong không khí.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...