Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thấy tia sáng vàng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là:

A.

Chùm tia sáng màu lục. 

B.

Hai chùm tia sáng màu lục và màu tím.

C.

Ba chùm tia sáng: màu đỏ, màu lục và màu tím.

D.

Chùm tia sáng màu đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chùm tia sáng màu đỏ.

Với ánh sáng vàng có:

sinigh; i = ighr

λd > λ> λ> λt  nd < nv < nl < nt  ighd > ihgv = i > ihgt > ihgt

Như vậy, chỉ có tia đỏ ló ra ngoài không khí, vì các tia lục, tím đều bị phản xạ toàn phần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...