Chiếu một chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 8° theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,500, đối với tia tím là nt = 1,584. Trên màn M đặt song song và cách mặt phân giác trên mội đoạn l, ta thu được dải màu có bề rộng là 10 mm. Độ dài l bằng:

A.

0,85 m.

B.

0,91 m.

C.

1,2 m.

D.

1,3 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,85 m.

Áp dụng công thức tính góc lệch, ta có góc lệch của tia đỏ và tia tím:

Dđ = ( nđ - 1)A; Dt = (nt - 1)A

Từ hình vẽ, ta có:

OĐ = OA.tanDđ ≈ OA.Dđ

OT = OA.tanDt ≈ OA.Dt

Suy ra bề rộng của dải màu là:

ĐT = OT - OĐ = OA(Dt - Dđ) = l(nt -nđ)A

 l =  = 0,85 m.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...