Chiếu một chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 8° theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,500, đối với tia tím là nt = 1,584. Trên màn M đặt song song và cách mặt phân giác trên mội đoạn l, ta thu được dải màu có bề rộng là 10 mm. Độ dài l bằng:

A.

0,85 m.

B.

0,91 m.

C.

1,2 m.

D.

1,3 m.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...