Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song vào đỉnh của lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 8° theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là 1,68, đối với tia đỏ là 1,61. Chiều rộng của quang phổ thu được trên màn ảnh đặt cách mặt phẳng phân giác của lăng kính 2 m sẽ là

A.

L = 1,96 cm.

B.

L = 112 cm.

C.

L = 0,18 cm.

D.

L = 1,85 cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = 1,96 cm.

Phần chùm sáng phía trên lăng kính tiếp tục truyền thẳng.

Phần chùm sáng gặp lăng kính bị lệch với góc lệch D đối với tia đỏ và D' đối với tia tím. Khi góc chiết quang nhỏ và góc tới nhỏ (i1 = ) thì góc khúc xạ r1 cũng nhỏ: r1 = n . i1. Góc lệch D = i1 + i2 - A = ( n-1) . A

Với tia đỏ D = (1,61 - 1) . 8 = 4,880, với tia tím D' = (1,68 - 1). 8 = 5,440

Bề rộng quang phổ từ đỏ đến tím là: L = AM . (tan D' - tan D) = 1,96 cm.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...