Chiếu một chùm sáng trắng vuông góc vào mặt nước của bể nước. Quan sát thấy dưới đáy bể nước có:

A.

Một dải màu sắc như màu cầu vồng.

B.

Vệt sáng màu trắng.

C.

Vệt sáng màu đỏ.

D.

Các vạch sáng trắng xen kẽ các vạch tối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vệt sáng màu trắng.

Khi chiếu vuông góc chùm sáng trắng vào mặt nước thì mọi tia sáng đều truyền thẳng nên sẽ thu được vệt sáng màu trắng dưới đáy bể nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...