Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc tới i tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì góc lệch D sẽ

A.

tăng theo i.

B.

giảm dần.

C.

tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.

D.

giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...