Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc tới i tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì góc lệch D sẽ

A.

tăng theo i.

B.

giảm dần.

C.

tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.

D.

giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...