Chiếu một chùm sáng hẹp vào mặt bên một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5° theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chùm tia ló hắt lên màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 2,2 m. Cho biết chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đốỉ với tia đỏ là nđ = 1,48 và tia tím nt = 1,52. Chiều dài quang phổ liên tục ĐT khoảng cách từ đầu đỏ đến đầu tím thu được trên màn sẽ là

A.

ĐT = 7,68 mm.

B.

ĐT = 8,15 mm.

C.

ĐT = 5,24 mm.

D.

ĐT = 6,37 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ĐT = 7,68 mm.

Góc lệch đối với tia đỏ và tia tím: Dđ = (nđ − 1)A và Dt = (nt − 1)A

Góc giữa hai tia ló màu đỏ và màu tím:

α = (Dt − Dđ) = (nt − 1)A − (nđ − 1) A = (nt − nđ)A

Vì α, Dt và Dđ rất nhỏ nên:

ĐT = dαrad = 2,2(1,52 − 1,48)5° = 7,68 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...