Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới i = 60°. Chiều cao lớp nước trong bể là h = 1 m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng dải giải màu LM quan sát thấy tại mặt nưóc do chùm sáng ló gây ra ?

A.

LM = 0,18 cm.

B.

LM = 0,9 cm.

C.

LM = 1,2 cm.

D.

LM = 1,8 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

LM = 1,8 cm.

Ta có: IM = 2 . h . tan rd và IL = 2 . h .tan rt

LM = IM - IL = 2h ( tan rd - tan rt) và sin rd = tan rd = 0,856 và sin rt = tan rt  = 0,847 LM = 1,8 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...