Chiếu một chùm sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm), công suất của chùm sáng tới mặt catốt là P = 12,5 (W) lên mặt catốt của một tế bào quang điện. Khi đó người ta thấy cường độ dòng điện bão hoà là I = 0,05 (A). Hiệu suất của hiệu ứng quang điện là:

A.

H = 0,5 %.

B.

 H = 1%.

C.

H = 1,5 %.

D.

H = 2%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 H = 1%.

Năng lượng của mỗi photon: ε = = 4,064.10−19 (J).

Số hạt photon tới mặt catot trong mỗi giây: N = = 3,1.1019 (hạt).

Số electron bứt ra từ mặt catot sau mỗi giây: e = = 3,125.1017 (hạt).

Hiệu suất quang điện: H = .100% = 1%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...