Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (μm). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng:

A.

0,28 (μm).

B.

0,30 (μm).

C.

0,24 (μm).

D.

0,42 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,42 (μm).

Hiện tượng quang điện không xảy ra đối với những bức xạ có bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...