Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (μm). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng:

A.

0,28 (μm).

B.

0,30 (μm).

C.

0,24 (μm).

D.

0,42 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,42 (μm).

Hiện tượng quang điện không xảy ra đối với những bức xạ có bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...